Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "Страховий Капiтал", 32206908Київська, Шевченкiвський, 01032, Київ, бульвар Тараса Шевченка,33б,примiщення 36 (044) 462-59-49,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.06.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію scapital.kiev.ua